نوشته‌ها

پذیرش سنگ بنای تحول فردی

چرا پذیرش سنگِ بنای تحول فردی است؟

/
توضیح: این نوشتار، نسخهٔ پیاده‌شدهٔ فایل صوتی است که در همین پایین…
پذیرش سنگ بنای تحول فردی

معرفی گام اول دوره شفای ذهن (تحول ذهنی): پذیرش

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…