نوشته‌ها

شفای ذهن دقیقاً یعنی چه؟ ذهن ما چگونه شفا پیدا می‌کند؟

پاسخ به چند پرسش دربارهٔ دورهٔ شفای ذهن

/
در فایل صوتی زیر به چند پرسش مهم در خصوص دوره شفای ذهن، که بسی…
شفای ذهن دقیقاً یعنی چه؟ ذهن ما چگونه شفا پیدا می‌کند؟

شفای ذهن دقیقاً یعنی چه؟ ذهن ما چگونه شفا پیدا می‌کند؟

/
…این فرایند، البته درد دارد. چون تغییر درد دارد. اما شدنی است. «فبشِّر…
شفای ذهن دقیقاً یعنی چه؟ ذهن ما چگونه شفا پیدا می‌کند؟

تمرین فقط صرف زمان نیست (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۳)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
شفای ذهن دقیقاً یعنی چه؟ ذهن ما چگونه شفا پیدا می‌کند؟

چند نکته مهم برای کشف و پرورش علاقه‌مندی (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۲)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
شفای ذهن دقیقاً یعنی چه؟ ذهن ما چگونه شفا پیدا می‌کند؟

راهکارهای عملی برای کشف و پرورش علاقه‌مندی (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۱)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
شفای ذهن دقیقاً یعنی چه؟ ذهن ما چگونه شفا پیدا می‌کند؟

آیا فعالیت فقط در یک زمینه، کسالت‌آور نیست؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۰)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
شفای ذهن دقیقاً یعنی چه؟ ذهن ما چگونه شفا پیدا می‌کند؟

می‌خواهی در آینده چه کاره شوی؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۹)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
شفای ذهن دقیقاً یعنی چه؟ ذهن ما چگونه شفا پیدا می‌کند؟

شوق فقط ابتدای راه است (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۸)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
شفای ذهن دقیقاً یعنی چه؟ ذهن ما چگونه شفا پیدا می‌کند؟

عاشقی در یک نظر (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۷)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
شفای ذهن دقیقاً یعنی چه؟ ذهن ما چگونه شفا پیدا می‌کند؟

انتظارات غیرواقع‌بینانه (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۶)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …