نوشته‌ها

جلسه بیست‌ویکم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ رهایی از کمال‌گرایی

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه بیستم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ مهارت شاد بودن

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه نوزدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ غلبه بر ترس‌ها

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه هجدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ مدیریت استرس

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه هفدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ مدیریت خشم

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه شانزدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ تصمیم‌گیری

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه پانزدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ اعتماد به نفس و عزت نفس

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

معرفی گام نهم دوره شفای ذهن (تحول ذهنی): موانع ذهنی

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…