نوشته‌ها

تورتفریحی تحول فردی

تور تفریحی و آموزشی تحول فردی در طالقان

تور تفریحی و آموزشی تحول فردی

تور تفریحی و آموزشی تحول فردی

تور تفریحی آموزشی تحول فردی در طالقان

تور تفریحی و آموزشی تحول فردی

 

مدرسه تحول فردی برگزار می کند:

تور تفریحی آموزشی تحول فردی در طالقان با حضور استاد محمود پیرحیاتی مدرس مربی تحول فردی و استاد علی اکبر قزوینی موسس آکادمی رویاسازی

زمان: ۷ تا ۹ شهریور

مدت: دو شب و سه روز

ادامه مطلب …