نوشته‌ها

در شرایط کنونی چه می‌توان کرد؟

/
سلام به شما همراهان مدرسه تحول فردی. در این برنامه از سری برنامه‌…

روزهایی که اینترنت نبود!

/
سلام به شما همراهان مدرسه تحول فردی. در این سری فایل‌های صوتی از …

جلسه بیست‌ویکم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ رهایی از کمال‌گرایی

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه بیستم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ مهارت شاد بودن

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه نوزدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ غلبه بر ترس‌ها

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه هجدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ مدیریت استرس

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه هفدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ مدیریت خشم

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه شانزدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ تصمیم‌گیری

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه پانزدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ اعتماد به نفس و عزت نفس

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

جلسه چهاردهم دوره آنلاین شفای ذهن: جمع‌بندی گام‌های ۶ تا ۸

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…