نوشته‌ها

تنها سخت‌جان‌ها به هدف می‌رسند

تنها سخت‌جان‌ها به هدف می‌رسند!

/
شاید بشود گفت آدمی که Grit زیادی دارد، سمبادهٔ زبری است که آنقدر …
تنها سخت‌جان‌ها به هدف می‌رسند

چیزی فراتر از هدفمندی (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۳۳)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
تنها سخت‌جان‌ها به هدف می‌رسند

تمرین آگاهانه چطور بهترین نتیجه را می‌دهد؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۳۲)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
تنها سخت‌جان‌ها به هدف می‌رسند

اهمیتِ پاداش (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۳۱)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
تنها سخت‌جان‌ها به هدف می‌رسند

آیا تمرین کردن واقعا تلخ است؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۳۰)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
تنها سخت‌جان‌ها به هدف می‌رسند

وقتی مهارت به جریان می‌افتد (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۹)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
تنها سخت‌جان‌ها به هدف می‌رسند

تمرین کردن قرار نیست لذت‌بخش باشد! (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۸)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
تنها سخت‌جان‌ها به هدف می‌رسند

از امتحان نباید گریزان بود! (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۷)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
تنها سخت‌جان‌ها به هدف می‌رسند

سخت‌جان‌ها چطور تمرین می‌کنند؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۶)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
تنها سخت‌جان‌ها به هدف می‌رسند

زمانِ کیفی، نه زمانِ کمّی (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۵)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …