نوشته‌ها

انتظارات غیرواقع‌بینانه (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۶)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

علاقه‌مندی چطور ایجاد می‌شود؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۵)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

یک مشکل جهانی (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۴)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

شغل رویایی چقدر لذت‌بخش است؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۳)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

آیا شغل شما با علاقه‌مندی‌هایتان همخوان است؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۲)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

علاقه‌مندی‌ات را دنبال کن! (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۱)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

شما چقدر «سخت‌جان» هستید؟ (به همراه آزمون برای محاسبهٔ امتیاز سخت‌جانی)

/
شما چقدر سخت‌جان هستید؟ آزمون زیر، که بر مبنای جدیدترین تحقیقات …

چهار دلیل که چرا تسلیم می‌شویم (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۰)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

ساختار سلسله‌مراتبی اهداف (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۹)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …

شرایط چقدر در موفقیت ما نقش دارند؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۸)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …