نوشته‌ها

جلسه سیزدهم دوره آنلاین شفای ذهن: شناخت ساحت ذهن

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره آنلاین شفای ذهن است. ج…

میثاق نهم: چرخهٔ معیوبِ ذهن (محتوای دوره غیرحضوری ۴۰ میثاق زندگی، جلسه ۹)

/
ستوجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری ۴۰ میثاق زندگی است.…

چرا ذهن ما را فریب می‌دهد و مدام ما را در اندوهِ گذشته و خیالِ آینده نگه می‌دارد؟

/
واقعیت این است که اگر از ذهن خود، درست و بجا استفاده می‌کردیم، زندگی…

درد تغییر

/
از سری پادکست‌های رادیو تحول از زبان محمود پیرحیاتی* …

تطهیر کلام: فرق است میان حرف و کلام، مسافر...

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…

معرفی کتاب «انسان در جست‌وجوی معنا»

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…

معرفی گام یازدهم دوره شفای ذهن (تحول ذهنی): یافتن رسالت شخصی

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…

معرفی گام دهم دوره شفای ذهن (تحول ذهنی): مدیریت زمان

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…

معرفی گام نهم دوره شفای ذهن (تحول ذهنی): موانع ذهنی

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…

معرفی گام هشتم دوره شفای ذهن (تحول ذهنی): ساحت ذهن

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…