نوشته‌ها

مرد را دردی اگر باشد خوش است

مرد را دردی اگر باشد خوش است...

/
انسان دربارهٔ معنای زندگی می‌پرسد و می‌خواهد به پاسخ برسد. او ز…
مرد را دردی اگر باشد خوش است

درد تغییر

/
از سری پادکست‌های رادیو تحول از زبان محمود پیرحیاتی* …
مرد را دردی اگر باشد خوش است

در دوره شفای ذهن (تحول ذهنی) چه چیزی منتظر شماست؟

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…