نوشته‌ها

رؤیا یا توهم

شغل رویایی چقدر لذت‌بخش است؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۳)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
رؤیا یا توهم

آیا شغل شما با علاقه‌مندی‌هایتان همخوان است؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۲)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
رؤیا یا توهم

علاقه‌مندی‌ات را دنبال کن! (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۱)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
رؤیا یا توهم

توهم چیست؟ رؤیا کدام است؟ شما رؤیا دارید یا توهم؟

/
همچنان که گوش می‌کردم و می‌پرسیدم، قطعات پازل بیشتر در ذهنم تکمیل…
رؤیا یا توهم

چهار دلیل که چرا تسلیم می‌شویم (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۰)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
رؤیا یا توهم

ساختار سلسله‌مراتبی اهداف (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۹)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
رؤیا یا توهم

شرایط چقدر در موفقیت ما نقش دارند؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۸)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
رؤیا یا توهم

آیا فردا هم روی تردمیل می‌روید؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۷)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …
رؤیا یا توهم

معادله دستاورد (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۶)

/
توجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها است. …