نوشته‌ها

مراحل رشد فردی

مراحل رشد فردی را بشناسید؟

/
مراحل رشد فردی شامل فرآیند مشخص و معینی است. رشد هر موجودی …
رشد فردی

چرا رشد فردی مهم است؟

/
تا به حال فکر کرده اید چه شرایطی باعث پیشرفت و رشد فردی شما می شود…

هوش هیجانی (کافه تحول/ جلسه هشتم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

کتابهایی که نباید بخوانیم (کافه تحول/ جلسه هفتم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

تحصیلات یا تحمیلات (کافه تحول/ جلسه ششم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

جغرافیای ظاهر، جغرافیای باطن (کافه تحول/ جلسه پنجم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

نقش ارزش‌ها در زندگی (کافه تحول/ جلسه چهارم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

نقش ارزش‌ها در زندگی (کافه تحول/ جلسه سوم )

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

پذیرش و رابطه تحول در رسانه های موفقیت (کافه تحول/ جلسه دوم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…