نوشته‌ها

هوش هیجانی (کافه تحول/ جلسه هشتم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

کتابهایی که نباید بخوانیم (کافه تحول/ جلسه هفتم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

تحصیلات یا تحمیلات (کافه تحول/ جلسه ششم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

جغرافیای ظاهر، جغرافیای باطن (کافه تحول/ جلسه پنجم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

نقش ارزش‌ها در زندگی (کافه تحول/ جلسه چهارم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

نقش ارزش‌ها در زندگی (کافه تحول/ جلسه سوم )

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

پذیرش و رابطه تحول در رسانه های موفقیت (کافه تحول/ جلسه دوم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

میثاق دهم: حل مسئله (محتوای دوره غیرحضوری ۴۰ میثاق زندگی، جلسه ۱۰)

/
ستوجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری ۴۰ میثاق زندگی است.…

میثاق نهم: چرخهٔ معیوبِ ذهن (محتوای دوره غیرحضوری ۴۰ میثاق زندگی، جلسه ۹)

/
ستوجه: این مطلب آموزشی، بخشی از دوره غیرحضوری ۴۰ میثاق زندگی است.…