نوشته‌ها

معرفی گام هشتم دوره شفای ذهن (تحول ذهنی): ساحت ذهن

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…

معرفی گام هفتم دوره شفای ذهن (تحول ذهنی): تطهیر کلام

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…

معرفی گام ششم دوره شفای ذهن (تحول ذهنی): فنگ‌شویی ذهنی و عملی

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…

معرفی گام پنجم دوره شفای ذهن (تحول ذهنی): ترک رفتارهای مخرب

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…

معرفی گام چهارم دوره شفای ذهن (تحول ذهنی)

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…

معرفی گام سوم دوره شفای ذهن (تحول ذهنی): قانون اساسی ارزش‌ها

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…

معرفی گام دوم دوره شفای ذهن (تحول ذهنی): بازخوانی گذشته

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…

معرفی گام اول دوره شفای ذهن (تحول ذهنی): پذیرش

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…

نتایج یکی از شرکت‌کنندگان دوره «شفای ذهن ۱»

/
نتایج یکی از شرکت‌کنندگان دوره اول شفای ذهن (تحول ذهنی) ر…

نتایج خانم رحیمه قربانی از دوره «شفای ذهن ۱»

/
نتایج خانم رحیمه قربانی را از شرکت در دوره اول شفای ذ…