نوشته‌ها

باور یاور ما یا داور ما؟

ارزش‌های زندگی

/
از سری فیلم‌های ویدیو تحول با اجرای محمود پیرحیاتی* *…
باور یاور ما یا داور ما؟

باور: یاورِ ما یا داورِ ما؟

/
«باور» به اعتقاد من به دو کلمهٔ دیگر بسیار نزدیک هست و بسیار ارتب…