نوشته‌ها

محمود پیرحیاتی

آموزش تحول فردی جلسه دوم آن در اتاق بازرگانی استان تهران

آموزش تحول فردی

جلسه آموزشی مدرسه تحول فردی روز یک‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۱ ساعت ۱۷-۱۵ در اتاق فکر اتاق بازرگانی ایران تشکیل گردید.

ادامه مطلب …