ساده‌سازی و تحول فردی! (کافه تحول/ جلسه هجدهم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

شوخ‌طبعی و تحول فردی! (کافه تحول/ جلسه هفدهم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

بازی و تحول انسان! (کافه تحول/ جلسه شانزدهم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: بخش اول: بخش دوم: بر…

جعبهٔ خِرَد (کافه تحول/ جلسه پانزدهم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تح…

تاب‌آوری (کافه تحول/ جلسه چهاردهم)

/
  فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای ا…

بازگشت به لحظه حال (کافه تحول/ جلسه سیزدهم)

/
فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: بخش اول: بخش دوم: …

داستان هایی از مهاجرت به کانادا؛ هجرت یا مهاجرت؟

/
جلسه نهم کافه تحول شنبه ۱۳ بهمن ۹۷ در کافه گالری سُل در …