تحول فردی، مدیران و غم نان

تحول فردی، مدیران و غم نان!

/
من هرگز کسی را حقیرتر از کسانی که دیگران را نیازمند خود می بینند و از ای…
ذهن ثروتمند و جیب پر از پول: ۱۱ راز تحول فردی

ذهن ثروتمند و جیب پر از پول: ۱۱ راز تحول فردی

/
همه می‌توانند به یک اندازه از ثروت و پول لذت و بهره ببرند، اما …
آیا ترس باعث توقف منطق و عقل می‌شود؟

آیا ترس باعث توقف منطق و عقل می‌شود؟

/
گاهی با وجود همهٔ دلایل منطقی برای حرکت کردن و پیش رفتن،  ترسْ…