تنها سخت‌جان‌ها به هدف می‌رسند

تنها سخت‌جان‌ها به هدف می‌رسند!

/
شاید بشود گفت آدمی که Grit زیادی دارد، سمبادهٔ زبری است که آنقدر …

زندگی چه ارزشی داره اگه یه «گاو» نبینی؟!

/
در کنار یک جادهٔ سرسبز روستایی بودم. ماشین را پارک کرده بودم که ا…

شما چقدر «سخت‌جان» هستید؟ (به همراه آزمون برای محاسبهٔ امتیاز سخت‌جانی)

/
شما چقدر سخت‌جان هستید؟ آزمون زیر، که بر مبنای جدیدترین تحقیقات …