مطالب توسط علی‌اکبر قزوینی

جلسه نوزدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ غلبه بر ترس‌ها

برای دسترسی کامل به محتوای این صفحه، لازم است محصول زیر را تهیه کنید:

دوره آنلاین شفای ذهن (ماه پنجم)

توجه: اگر قبلا محصول فوق را تهیه کرده‌اید، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه هجدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ مدیریت استرس

برای دسترسی کامل به محتوای این صفحه، لازم است محصول زیر را تهیه کنید:

دوره آنلاین شفای ذهن (ماه پنجم)

توجه: اگر قبلا محصول فوق را تهیه کرده‌اید، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

جلسه هفدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ مدیریت خشم

برای دسترسی کامل به محتوای این صفحه، لازم است محصول زیر را تهیه کنید:

دوره آنلاین شفای ذهن (ماه پنجم)

توجه: اگر قبلا محصول فوق را تهیه کرده‌اید، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

هوش هیجانی (کافه تحول/ جلسه هشتم)

فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تحول، می‌توانید در خبرنامه ایمیلی سایت عضو شوید (فرم عضویت را کمی پایین‌تر می‌یابید)؛ یا در کانال تلگرامی مدرسه تحول فردی عضو شوید، و یا صفحه اینستاگرام مدرسه تحول فردی را دنبال کنید.

کتابهایی که نباید بخوانیم (کافه تحول/ جلسه هفتم)

فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تحول، می‌توانید در خبرنامه ایمیلی سایت عضو شوید (فرم عضویت را کمی پایین‌تر می‌یابید)؛ یا در کانال تلگرامی مدرسه تحول فردی عضو شوید، و یا صفحه اینستاگرام مدرسه تحول فردی را دنبال کنید.

تحصیلات یا تحمیلات (کافه تحول/ جلسه ششم)

فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تحول، می‌توانید در خبرنامه ایمیلی سایت عضو شوید (فرم عضویت را کمی پایین‌تر می‌یابید)؛ یا در کانال تلگرامی مدرسه تحول فردی عضو شوید، و یا صفحه اینستاگرام مدرسه تحول فردی را دنبال کنید.

جغرافیای ظاهر، جغرافیای باطن (کافه تحول/ جلسه پنجم)

فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تحول، می‌توانید در خبرنامه ایمیلی سایت عضو شوید (فرم عضویت را کمی پایین‌تر می‌یابید)؛ یا در کانال تلگرامی مدرسه تحول فردی عضو شوید، و یا صفحه اینستاگرام مدرسه تحول فردی را دنبال کنید.

جلسه شانزدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ تصمیم‌گیری

برای دسترسی کامل به محتوای این صفحه، لازم است محصول زیر را تهیه کنید:

دوره آنلاین شفای ذهن (ماه چهارم)

توجه: اگر قبلا محصول فوق را تهیه کرده‌اید، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

نقش ارزش‌ها در زندگی (کافه تحول/ جلسه چهارم)

فایل صوتی این جلسه را گوش کنید: برای اطلاع از جلسات بعدی کافه تحول، می‌توانید در خبرنامه ایمیلی سایت عضو شوید (فرم عضویت را کمی پایین‌تر می‌یابید)؛ یا در کانال تلگرامی مدرسه تحول فردی عضو شوید، و یا صفحه اینستاگرام مدرسه تحول فردی را دنبال کنید.

جلسه پانزدهم دوره آنلاین شفای ذهن: موانع ذهنی؛ اعتماد به نفس و عزت نفس

برای دسترسی کامل به محتوای این صفحه، لازم است محصول زیر را تهیه کنید:

دوره آنلاین شفای ذهن (ماه چهارم)

توجه: اگر قبلا محصول فوق را تهیه کرده‌اید، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.