مطالب توسط علی‌اکبر قزوینی

زندگی چه ارزشی داره اگه یه «گاو» نبینی؟!

در کنار یک جادهٔ سرسبز روستایی بودم. ماشین را پارک کرده بودم که استکانی چای و لقمه‌ای نان و پنیر بخورم. گاوی را در سینه‌کش تپه دیدم. گاوی سیاه و سفید، در زمینهٔ سبزیِ چشم‌نواز تپهٔ بهاری. دیدمش که نگاه او هم به من دوخته شده. گرسنگی را، و شوق به خوردن را، در نگاه […]

شما خودتان را در معرض خوشبختی قرار می‌دهید یا بدبختی؟

کانال تلویزیون باز به همان شبکه‌ای برمی‌گردد که سریال پخش می‌کرد. سعی می‌کنم توجهم به بازیِ مقابلم باشد. اما سیگنال‌ها و فرکانس‌های ناخوشبختی از تلویزیون به سمت تمام فضای اتاق سرازیر است. تصویر کردن این همه ناخوشبخت و این حجم از ناخوشبختی، و از قِبَل آنها بیننده و تبلیغات و پول جذب کردن، به نفع […]

تمرین فقط صرف زمان نیست (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۳)

برای دسترسی کامل به محتوای این صفحه، لازم است محصول زیر را تهیه کنید:

دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها

توجه: اگر قبلا محصول فوق را تهیه کرده‌اید، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

چند نکته مهم برای کشف و پرورش علاقه‌مندی (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۲)

برای دسترسی کامل به محتوای این صفحه، لازم است محصول زیر را تهیه کنید:

دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها

توجه: اگر قبلا محصول فوق را تهیه کرده‌اید، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

راهکارهای عملی برای کشف و پرورش علاقه‌مندی (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۱)

برای دسترسی کامل به محتوای این صفحه، لازم است محصول زیر را تهیه کنید:

دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها

توجه: اگر قبلا محصول فوق را تهیه کرده‌اید، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

آیا فعالیت فقط در یک زمینه، کسالت‌آور نیست؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۲۰)

برای دسترسی کامل به محتوای این صفحه، لازم است محصول زیر را تهیه کنید:

دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها

توجه: اگر قبلا محصول فوق را تهیه کرده‌اید، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

می‌خواهی در آینده چه کاره شوی؟ (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۹)

برای دسترسی کامل به محتوای این صفحه، لازم است محصول زیر را تهیه کنید:

دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها

توجه: اگر قبلا محصول فوق را تهیه کرده‌اید، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

شوق فقط ابتدای راه است (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۸)

برای دسترسی کامل به محتوای این صفحه، لازم است محصول زیر را تهیه کنید:

دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها

توجه: اگر قبلا محصول فوق را تهیه کرده‌اید، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

عاشقی در یک نظر (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۷)

برای دسترسی کامل به محتوای این صفحه، لازم است محصول زیر را تهیه کنید:

دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها

توجه: اگر قبلا محصول فوق را تهیه کرده‌اید، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.

انتظارات غیرواقع‌بینانه (محتوای دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها، جلسه ۱۶)

برای دسترسی کامل به محتوای این صفحه، لازم است محصول زیر را تهیه کنید:

دوره غیرحضوری سخت‌جان‌ها

توجه: اگر قبلا محصول فوق را تهیه کرده‌اید، لطفا وارد حساب کاربری خود شوید.