دوره جامع تحول فردی

بنام خداوندی که بی منت است رحیم

دوره جامع تحول فردی

خداوند عالمیان را شاکریم که توفیق داد سایت مدرسه تحول فردی افتتاح گردد. بی تردید در مسیر رشد و شکوفایی انسانها تعلیم و تربیت و نقش اساسی داشته و دارد اما این که چه تعلیم و آموزشی را ببینیم بسیار مهم بوده نقش ویژه ای در تعالیم  خواهد داشت . مدرسه تحول فردی با رویکردی چند ساعتی پرسپکتیو گونه و ساختاروند در پی آن است که هر آنچه را مدارس و دانشگاههای فعلیمان به نیاموختن عرضه نماید.

دوره جامع تحول فردی

مدرسه تحول فردی بستری است برای فهم، درک و توجه انسان به غایت مقصودش از آفریده شدنش! اینجا مدرسه ای است که بجای ریاضیات عددی، ریاضیات ذهنی و قلبی آموزش داده می شود.

اینجا همان جایی است که بجای آنکه تو را بنشانند بر سر نیمکت های ساکن، تو را دعوت می کنند به راهی برای رفتن! که آنکه بنیانگذاران این مدرسه فرهنگی آغاز تحول یک فرد را از حرکت و عمل “می دانند”.

دوره جامع تحول فردی

مدرسه تحول فردی چه چیز را تدریس می کند؟ راستش را بخواهید مدرسه ما مهر، عشق، معنا، عمق بخشی و جریان یافتن را برای تدریس انتخاب نموده است. ما فکر می کنیم گاهی  ـ البته فقط گاهی ـ بهتر است از آنچه به ما یاد داده اند فراتر برویم و آنچه را لازم است یاد بگیریم. تحول فردی تنها هنگامی رخ می دهد که آموزشهایی تغییر کند و در پی آن آموزشها حرکتی عملی برای  تأخیری در آن امر آغاز شود.

دوره جامع تحول فردی

مدرسه تحول فردی تنها شما را متحول نمی کند بلکه شیوه تحول یافتن را می آموزد. اینجا مدرسه ای است از جنس نور، روشنایی و طراوت. در مدرسه ما خودت به خودت نزدیک می شوی! یعنی یک جور دیگر می شوی! چه جوری؟! شبیه دلت!

دوره جامع تحول فردی

هندسه ذهن که تغییر کند شعاع دایره دلت افزون می شود، مدرسه ما پرگارهایی دارد با وسعت عشق! وقتی دایره ات را رسم می کنی پهنای روحت را ترسیم می کنی! مدرسه تحول فردی قرار است حالمان را خوبتر و بلکه عالی کند. اینجا مطب نیست تنها مکتب خانه ای است که سعی دارد رفتارها را جلا دهد . اینجا ما  کوزه گرانی داریم که تنها یک کار بلدند و آنهم فوت کردن است! فوت به چه چیزی؟! فوت به آن گوهر تابناک به بدیعه نهاده شده از سوی پروردگار تا هر چه گرد و خاک بر رویش نشسته پراکنده شود!

مدرسه ما قرار است مهربانی را تدریس کند، کودک بودن را تشویق کند. در مدرسه ما زندگی مثل خود زندگی جریان دارد ما اینجا می آموزیم که برای جسمهایمان، ذهن هایمان، خانواده هایمان، تفریحاتمان، روابطمان، شغل هایمان و حتی جیب هایمان تدابیری بیاندیشیم تا هم جانمان، هم جسممان روشن تر شود. مدرسه تحول فردی آغاز راهی است از بودن به شدن انسان! جایی برای تداوم در راه یا همان ثبات در مسیر درست! مدرسه ما دروازه ای است برای آزادی از اسارات فکر، آلودگی ذهن، آموختن زندگی، رونق کسب و کار، نشاط و تفریحات سالم و داشتن روابط درست. مدرسه ما همیشه باز است، ما تعطیلات نداریم! قدمهایتان را روی چشمان ما بگذارید.

مدرسه تحول فردی و محورهای عملکردی آن

دوره جامع تحول فردی

در مدرسه ما برای نزدیکی به خویشتن و تحول درونی هفت محور تعریف شده و هر محور نیز شاخه هایی دارد که به مرور راجع به آن صحبت خواهد شد.

محورهای اصلی مدرسه تحول فردی عبارتند از:

۱. تحول ذهنی

۲. تحول جسمی

۳. تحول مالی

۴. تحول کاری

۵. تحول مطالعاتی

۶. تحول روابط

۷. تحول تفریحات

دوره جامع تحول فردی

ما بر این باوریم که تحول فردی با دنبال کردن مسیرهای فوق به مرور و پس از طی مسیر درست به وقوع می پیوندد. آموزشهای تحول فردی، تنها با مطالعه کتب موفقیت و شرکت در سمینارهای آموزشی حاصل نمی شود. موفقیت طی کردن مسیری سخت اما شدنی است. موفقیت وفق دادن خودت با زندگی است، موفقیت با تصور تصویر سازی ذهنی دست نمی آید بلکه با تصور و تصویر درست  از خودت به دست می آید.

مدرسه ما همیشه باز است. ما آماده پذیرایی از شما هستیم 🙂

دوره جامع تحول فردی

نتایج برخی از شرکت کنندگان در دوره تحول فردی:

برای مشاهده ویدئوبیشتر