کلید پذیرش

(از مجموعهٔ آموزشی کلیدهای تحول فردی)

پذیرش، از دید ما در مدرسه تحول فردی، شاه‌کلید تحول فردی است و بدون فهم پذیرش، عملاً به‌دشواری می‌توان در مسیر تحول فردی، تغییری اثرگذار در خود ایجاد کرد. در این فایل آموزشی، که در قالب صوتی و متنی عرضه شده است،