مطالب توسط علی‌اکبر قزوینی

در تور شاد، آموزشی و معنوی قونیه (ترکیه) در آذر ۱۳۹۶ چه گذشت؟

همدلی از همزبانی بهتر است چند تصویر از قونیه در آذر ۱۳۹۶ نوشتهٔ علی‌اکبر قزوینی مهرماه ۹۶ است. در میانهٔ برگزاری دورهٔ «در جست‌وجوی افسانهٔ شخصی» به دلم می‌افتد که چه خوب است اگر با شرکت‌کنندگان این دوره، «دیداری» در قونیه داشته باشیم. من در تورنتو هستم، کانادا، و دوستان در چهارگوشهٔ ایران، و تک‌وتوک […]