تحول فردی و راز پولدار شدن

تحول فردی و راز پولدار شدن چیست؟

در طول سالهای اخیر جوانان بسیاری را ملاقات کرده ام که در دنیای توهمِ پولدار شدن هستند بی آنکه  مسیر درست آن را طی کنند. در جامعه ایرانی فعلاً چند دسته پولدار پیدا می شوند: اول آنهائیکه ارث پدری به آنها رسیده: تکلیف این گروه کاملاً معلوم است. اگر فرزند خلف و صالحی باشند برای […]

مدیران و تحول فردی و غم نان

مدیران، تحول فردی و غم نان

من هرگز کسی را حقیرتر از کسانی که دیگران را نیازمند خود می بینند و از این رهگذر سرخوش و شاد می شوند، ندیده ام. اگر روزی فکر کردی که چیزی را می بخشی یا مطمئن شدی که بخشنده ای یقین بدان که تو نه تنها چیزی نبخشیده ای بلکه از دست هم رفته ای! […]

ذهن ثروتمند

۱۱ راز طلایی تحول فردی، ذهن ثروتمندان و جیب پر از پول آنها

همه می‌توانند به یک اندازه از ثروت و پول لذت و بهره ببرند اما به نظر شما چرا بسیاری از انسان‌ها همواره در فقر و فلاکت و قرض و بدهی دست و پا می‌زنند؟ نوشتهٔ محمود پیرحیاتی در این مقاله قصد دارم به ۱۱ مورد از نکاتی که ذهن ثروتمندان می‌آفریند اشاره کنم. ۱۱ راز […]