تحول فردی یعنی چه؟
تحول فردی یعنی قطار زندگی، تصمیم با توست که سوارش شوی یا نه!!!

تحول فردی یعنی چه؟

مسیر تحول بدون شک از درون انسان آغاز می شود. تحول فردی نه نسخه ای تک بعدی است

که قبلاً بتوان با تجویز چند قرص و آمپول و سُرم حال مراجعه

کننده اش را خوب کند نه مُسکنی که تمام دردهای او را تسکین بخشد.

تحول فردی یعنی چه؟

تحول فردی یک پروسه است نه یک پروژه! در تحول فردی شما یک مسیر را طی می کنی!

یعنی اساساً خود تحول فردی از زمان آغاز و تا زمان حیات بشری رفتن در مسیر است.

مثلاً اینگونه نیست که فکر کنیم که در تحول فردی با اخذ چند نکته و چند فرمول ساده

همه چیزمان متحول می شود! نه خیر اصلاً و ابداً تحول فردی این گونه معنا نمی شود.

تحول فردی یعنی چه؟
تحول فردی یک روند جریان دار، پویا و فعالانه است که فرد را به “جریان” می اندازد

بدان معنا که هر وقت از حرکت در مسیر زندگی ات ایستادی می فهمی از روند تحول بازایستاده ای!

تحول فردی یعنی چه؟

تحول فردی درست مثلِ یک قطار است که مسیری را طی می کند.

مسیری که البته مبدأ و مقصدی دارد و در راه طی شده اش حتماً توقفگاه هایی!

منتها این تصمیم با خودت است که در کدام ایستگاه و کجای مسیر پیاده می شوی. حتی گاهی ممکن است

که از این قطار پَرت شوی پایین، اما باز هم تصمیم با توست که برخیزی و بدوی و سوارش شوی!

تحول فردی یعنی چه؟

تحول فردی مسیر کاروانی است به پهنا و عمق زندگی. در تحول فردی تو همراه دلت با قافله ای از

تجارب، کهن الگوها، نگرشها و اسارت و آزادی ها خوشی و ناخوشی ها در حرکت هستی و

کار تو فقط در لحظه لحظه این حرکت تصمیم گیری و عمل است.

تحول فردی، اصلاً هم سویی با خودِ زندگیست. در تحول فردی باید آماده طی کردن زندگیت شوی.

اگر سیری داعیه تحول فرد را داشته باشد اما فقط پُزِ ساعت آموزش و ارائه چند پاورپوینت

و معرفی چند جلد کتاب را همراه فرد کند، تحول نیست، تجمل است!

تحول فردی باید انسان را با پرسش های اساسی روبرو کند.

پرسشهایی از جنسُ زندگی، و تا نتواند انسان را وادار به فکر، تصمیم و عمل کند، هرگز نام تحول را بر دوش نخواهد کشید.

تحول فردی یعنی ثبات در مسیر درست و این تعریفی است که من در کتاب فقط آویزان خودت شو ارائه داده ام.

مسئله مهم در تحول فردی همین ثبات است که باید در مسیر درست صورت گیرد. انسان اگر بتواند اول مسیر درست

را انتخاب کند و سپس ثبات را در آن مسیر تجربه نماید تحول فردی خود بخود جریان یافته است.

تحول فردی یعنی چه؟

قطار زندگی در حرکت است و هیچ  تضمینی هم ندارد که برای ما توقف کند

و نیز هیچ ضمانتی نداده که ما را از روی دوشش پرت نکند پایین! تصمیم با ماست که همراهش شویم یا نه.

حتی وقتی به ظاهر زندگی پرتاب ات می کند بیرون باید دوباره بلند شوی

و همسو با ارزشهایت سوار قطارش شوی تا تحول اساسی در درونت رخ بدهد.

عمل و حرکت دو نکته اساسی در تحول فردی است،

دو نکته ای که هرگز تو را از مسیر قطار زندگی خارج نمی کند.

زندگی افراد اهل حرکت را هرگز از مسیر خارج نمی کند! ! !

تحول فردی یعنی چه؟

هفت محور اصلی آموزش در «مدرسهٔ تحول فردی» از این قرار است:

۱. تحول ذهنی (سلوک عملی)
۲. تحول جسمی (تندرستی)
۳. تحول روابط
۴. تحول مالی
۵. تحول کسب‌وکار
۶. تحول مطالعاتی (پژوهش)
۷. تحول تفریحات

برای دیدن تصاویربیشتر

تحول فردی یعنی چه؟

دوره جامع تحول فردی هم اکنون توسط محمود پیرحیاتی در حال برگزاری است. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید عدد ۱ را به شماره ۱۰۰۰۷۱۷۳ پیامک کنید.